Általános szerződési Feltételek - Bérbeadók / Hirdetők részére

1. Bevezető rendelkezések:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Lengyel József egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) (székhely: 4405 Nyíregyháza, Szűrszabó u.13., Nyilvántartási szám: 52483963, Nyilvántartásba vételi hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság, Adószám: 52493931135) és a Hajó tulajdonosa/Üzemeltetője mint Bérbeadó között online hajó bérbeadás közvetítői és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza. A jelen ÁSZF a felek között létrejövő szerződés részét képezi.

Tárhely szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Bacsa Zsolt e.v.
7100 Szekszárd, Tinódi utca 5.
info@pixelstar.hu

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató biztosítja, hogy a Bérbeadók/ Hirdetők által üzemeltetett hajó(k) megjelenjen(ek) az internetes hajófoglalási rendszerén és társult oldalain. A Bérbeadó saját maga adja meg, és tölti fel a hajófoglalási rendszerbe a bérbeadásra vonatkozó információkat, adatokat és fotókat.


2. Fogalmak

 1. Szolgáltató internetes hajófoglalási rendszere és társult oldalai: azon mindenkori internetes oldalak összessége, amelyekkel a Szolgáltató önállóan, vagy megállapodások alapján jogosult rendelkezni, és amelyek segítségével a Szolgáltatást nyújtja. A továbbiakban együttesen: a „Szolgáltatói Platform” vagy Weboldal(ak).
 2. Bérbeadó/Hirdető: A hajók időszakos bérbeadására a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint jogosult személy, aki a Szolgáltatásra szerződik a Szolgáltatóval.
 3. Szolgáltatás: A Szolgáltató és a „Szolgáltatói Platform” szolgáltatásai, beleértve a hajófoglalási rendszert is (továbbiakban: Rendszer), amelyek segítségével a Bérbeadó által kínált hajók megjelennek és elérhetőek annak érdekében, hogy azok kereshetőek és lefoglalhatóak legyenek.
 4. Adminisztrációs Felület: A Bérbeadó számára a Szolgáltatás használatát lehetővé tevő online, szoftveres elérés. A Bérbeadó a részére biztosított Adminisztrációs Felületen megtekintheti az Ajánlatával és az Ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat. A Szolgáltató az Adminisztrációs Felületen keresztül biztosítja a Bérbeadók foglalásokkal kapcsolatos adatait.
 5. Bérbevevő: a Bérbeadó szolgáltatását igénybe vevő személy.
 6. Felhasználó: a „Szolgáltatói „Platform” azon látogatója, aki nem minősül Bérbevevőnek.
 7. „Egyéb Platformok”: „Szolgáltatói Platformon” kívüli olyan platformok, amelyeken a Bérbeadókkal összefüggésben jelenhet meg a Bérbeadó Ajánlata.
 8. Hajó: vízi jármű, amely a weboldalon a következő kategóriákra van bontva:
  1. Vitorlás(túra): vitorlás kishajó - szélerővel haladó vízijármű, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méternél kisebb, és névleges vitorlafelülete legalább 10 m, vagy amelyen legfeljebb 12 fő utas szállíthat. Az oldalon külön kategóriát képez a verseny vitrolás, kalóz, laser.
  2. Motorcsónak: kisgéphajó - legalább 4 kW motorteljesítményű gépi berendezéssel hajtott vízijármű, melynek a hajótesten mért hossza 20 m-nél kisebb és amelyen legfeljebb 12 fő utas szállítását engedélyezték.
  3. Verseny vitorlás: sportcélokra épült vitorlás kishajók.
  4. Kalóz: 5 méter hosszú, uszonyos, kabin nélküli, háromszemélyes biztonságos jolle.
  5. Laser: One design osztályba tartozó vitorlás kishajó.
  6. Katamarán: kéttörzsű hajó, amelynek két törzse egymással párhuzamos és egyforma.

3. Regisztráció

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. A Bérbeadónak a Szolgáltató által megkért adatok (Kapcsolattartó, cégnév, e-mail cím, telefonszám, weboldal) megadása mellett be kell regisztrálnia a Weboldal(ak)ra jelszóval, amely adatok megadásával egy időben el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et.

A Bérbeadó belépése esetén a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó megadásával léphet be. A Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

Jelszó elvesztése esetén új jelszó igényelhető, amely algoritmus alapján generálódik, és közvetlenül emailben kapja meg a Bérbeadó.

4. Foglalás

A Bérbeadó Valós idejű foglalási rendszert alkalmaz. A Bérbeadó felelőssége a hajók szabad rendelkezésre állásának adminisztratív kezelése a Valós idejű foglalási rendszerében. A Bérbevevő a Bérbeadó által alkalmazott és vezetett Valós idejű foglalási rendszerében feltüntetett szabad helyet nézi meg, és igényli foglalását a Bérbeadónak közvetlenül megküldött e-mail-en. A Bérbevevő köteles a Bérbeadó általános szerződési feltételeiről, vagy egyedi szerződési feltételeiről tájékozódni.

Felelősség kizárás: A Szolgáltató semmilyen módon nem vesz részt és nem terheli felelősség a Bérbeadó és a Bérbevevő között létrejövő megállapodásért és a bérlés feltételeiért és annak teljesítéséért. A Szolgáltató közvetítői tevékenységet végez a Bérbeadó és Bérbevevő között azzal, hogy az online foglalási felületet biztosítja.

A Szolgáltató a Bérbeadó és a Bérbevevő között létrejövő bérleti jogviszonynak nem alanya.

5. Hirdetésben szereplő hajók díjszabásai, a szolgáltatás megrendelése

5.1. Hirdetésben szereplő hajók díjszabásai

A hirdetésben szereplő hajók díjszabásait a Bérbeadó/hirdető adja meg a következők szerint:

Szezonális díjszabás rögzítése: Adott időintervallumban megadhatja a hajó napidíját, melyet Forintban ad meg.

Egyedi árak rögzítése: Egyedi napidíjak rögzítése szezonális díjszabásban megadott időintervallumon belül, valamint kívül, melyet Forintban ad meg.

Kedvezmények: Adott időintervallumra kedvezményeket is be lehet állítani. A kedvezmények mértékét arányosítva, %-ban adható meg, melyet Forintban jelenít meg. A kedvezmény miatti levonás a szezonális díjszabásból és egyedi díjszabásból történik meg. Amennyiben kedvezményt állítanak be, abban az esetben az “Akció” szó szerepel a keresési találatokban szereplő képeken, továbbá a hajó adatlapján is szerepel a megadott időintervallum, valamint a kedvezmény mértéke.

Kapitány, kaució, takarítás:

Amennyiben ezeket a bérbeadó nem adja meg, abban az esetben 0-t (azaz „nulla”) fog mutatni ezeknél a díjtételeknél.

- Kapitány: Amennyiben szükséges opcionálisan kapitány is bérelhető, ennek a napidíját a hirdetésben van lehetőség megadni.

- Takarítás díja: Opcionálisan megadható, bérlésenként egyszeri díjként számítja a díjat.

- Kaució: A bérlés idejére a bérbeadó kauciót kérhet, mely a bérlés végén visszajár. Rongálás, nem rendeltetésszerű használat, egyéb károkozás esetén a kaució összegéből történik levonás az értékvesztéstől függően.

Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a hajozz.com weboldalon csak a beparaméterezett díjak alapján tud kalkulálni, a beépített díjszabási generátor algoritmusának megfelelően. Egyedi igényét kérjük jelezze felénk elérhetőségeinken!

5.2. Szolgáltatás megrendelése és fizetés

A szolgáltatás megrendelését a jelen ÁSZF 1.sz. Mellékletét képező ppt tartalmazza.

Amennyiben az e-mailben szereplő bankszámla számra átutalják a szolgáltatás során kiválasztott összeget, és az jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján, úgy 12 órán belül aktiváljuk a hirdetést, vagyis láthatóvá válik maga a hirdetés az oldalunkon.

Bankszámlaszám adatok:
Lengyel József e.v, 11773449-01735798, OTP Bank Nyrt.

A megrendelés során árváltozás nem történik, azonban a szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát. Az aktuális árainkról a médiaajánlat oldalon tájékozódhatnak.

Akciók: Tartalma a médiaajánlatban található.

Hirdetés tartalma:

A hirdetés a hajó paramétereire, díjszabásaira, elérhetőségére terjed ki, annak valós tartalmáért, frissítésért a bérbeadó a felelős. Amennyiben a hajozz.com olyan tartalmat lát, ami valótlan, sértő, nem etikus, vagy bűncselekményt valósít meg, úgy eltávolíthatja a hirdetések közül.

A képek feltöltése során a képek mérete maximálisan 5 MB lehet, javasolt a fekvő tájolású képek alkalmazása.

A bérbeadó a leírásban semmilyen elérési címet (Kapcsolattartó, cégnév, telefonszám, e-mail cím, weboldal link), vagy arra utaló leírást nem adhat!

A hirdetések állapota:

 1. Aktív: A feltöltött hirdetés az oldalon láthatóvá, kereshetővé válik, az érdeklődő felveheti a kapcsolatot a hirdetővel, vagyis a hajó Bérbeadójával. A hirdetés akkor válik aktívvá, miután a Bérbeadó a szolgáltatást megrendelte, befizette a megrendelés összegét, a hirdetést aktiváltuk, és megkapta a hirdető a visszaigazoló emailt. Az aktiválás a megrendelt időszakra vonatkozik. A hirdetés az aktiválás alatt bármikor inaktiválható, módosítható, törölhető.
 2. Inaktív: Inaktív esetben csak a hirdető látja a hirdetését. Ebben az esetben aktiválható, módosítható, törölhető a hirdetés.

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.1. Tájékoztatási kötelezettség

A Szolgáltató megadja a szükséges információkat a hajóbérlés-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban mind a Bérbeadónak, mind a Bérbevevőnek.

6.2. Online kérdőív

A Bérbeadó elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Bérbeadói hajó igénybevételét követően a hajófoglalási rendszer részét képező, az objektív értékelést elősegítő online kérdőív Bérlő általi kitöltésével közölt véleményt weboldalán közzétenni. A Bérlő az online kérdőívet nem köteles kitölteni. A Bérbeadó ennek tudatában és a Weboldal(ak) ezen működésének kifejezett tudomásul vételével fogadja el a jelen ÁSZF-et.

A vélemények minden esetben a Bérbevevő által megfogalmazott tartalmak. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a Bérbevevő kérése esetén törli a véleményt. A vélemény abban az esetben is törlendő, ha az eltávolítást jogszabályi vagy hatósági rendelkezés teszi szükségessé. A Szolgáltató jogosult arra, hogy indoklás és előzetes tájékoztatás nélkül eltávolítsa azokat a véleményeket, amelyek közlése a www.hajozz.com oldal láblécén keresztül elérhető Felhasználási Feltételek, a jó erkölcs, vagy jogszabályi előírás szerint tiltottak.

6.3. Reklámanyag küldése

A Szolgáltató jogosult a Bérbeadó által megadott e-mail címre a saját vagy a Bérbeadótól különböző partnerei (harmadik személyek) termékeiről vagy szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni a Bérbeadó részére, amennyiben ehhez a Bérbeadó kifejezetten hozzájárul, azzal, hogy a Bérbeadó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

6.4. Idegen nyelvű hirdetés

A Szolgáltató jogosult, de nem köteles a hirdetéseket idegen nyelven is elérhetővé tenni. Amennyiben a Szolgáltató elkészítette a Bérbeadó idegen nyelvű leírását, lehetőséget biztosít a Bérbeadónak arra, hogy az Adminisztrációs Felületen kiválassza, hogy az egyes nyelveken a saját maga által készített leírás megjelenjen. A Szolgáltató. jogosult arra, hogy csak az Ajánlat releváns elemeit tartalmazó idegen nyelvű bemutatást készítsen. Ilyen idegen nyelv lehet különösen az angol, és német. A más nyelvre fordítás a szerződésre irányadó jogot nem változtatja meg.

6.5. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan és a Bérbevevők kérdéseinek megválaszolása céljából telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat működtetése nem mentesíti a Bérbeadót a kötelezettségei teljesítése alól. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 30 831 1869 Nyitvatartási idő: hétköznap 10 – 16 óra között

7. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

7.1. A Bérbeadó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásához az ÁSZF-ben meghatározott cselekményeket aktív módon meg kell tennie. A Bérbeadó vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a Szolgáltató tájékoztatásait.

7.2. A Bérbeadó a Szolgáltató rendszerével összefüggésben Valós idejű foglalási rendszert vezet. A Bérbeadónak a Rendszerben a szabad, és a foglalt kapacitásokat aktualizáltan kell vezetnie. A Bérbeadó vállalja, hogy az Adminisztrációs Felület segítségével a Bérbeadóéra vonatkozó információkat és adatokat naprakészen tartja, aktuálisan frissíti.

7.3. Valós adatok megadása:

A Bérbeadó az információ és adatszolgáltatási kötelezettség során tényleges és valós adatok megadására köteles. A Bérbeadó kijelenti, hogy az Adminisztrációs Felületen a Bérbeadóra vonatkozó fotók, adatok, információk, a Bérbeadóra vonatkozó kategorizálás valós és azok feltöltésére jogosult. A Bérbeadó vállalja, hogy minden olyan adatot és információt feltüntet, amely a vonatkozó jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján kötelező. A Bérbeadó vállalja továbbá, hogy a Bérbeadóra és a szolgáltatására vonatkozó minden releváns információt megad (az adatok és információk teljessége). Az Adminisztrációs Felület használata a Szerződés hatályára korlátozott. Az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában a Bérbeadó az adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a Szolgáltató megkeresését követő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Szolgáltatónak joga van a Bérbeadó által megadott, de a valóságtól eltérő hibás, vagy téves adatokat javítani. Amennyiben a Bérbeadó adatszolgáltatása rendszeresen valótlan vagy hibás, az a kötelezettségek lényeges megsértésének minősül és azonnali hatályú felmondási okot képez.

7.4. "Paritási követelmények”, (árazonosság és kapacitások rendelkezésre állása, a továbbiakban együttesen: „Paritás”):

7.4.1. A Bérbeadó általi Paritás biztosítása az árazonosság tekintetében az alábbiakat jelenti: a Bérbeadó az azonos paraméterekkel és jellemzőkkel rendelkező hajói és szolgáltatásai tekintetében nem adhat meg kedvezőtlenebb árat a Szolgáltató rendszerében annál, mint amelyet a Bérbeadó saját weblapján alkalmaz, és meghirdet. Saját weblapjának minősül az is, amikor a weblap üzemeltetésével a Bérbeadó más személyt bíz meg, de a weblap a Bérbeadó érdekében működik.

7.4.2. A Paritási követelmények tekintetében az azonos paraméterek és jellemzők alatt a hajó típusa, kikötő helye, bérleti díj, hajó hossza meghatározó jellemzőit kell érteni. Ilyen meghatározó elemek különösen az alábbiak: férőhely, fekvőhely, motor típusa, motor teljesítménye, kapitány rendelkezésre állása és az igénybevétel időpontja. A https://hajozz.com/ oldalon több paraméter is megtalálható.

7.4.3. Tilos az olyan magatartás, amely a jelen rendelkezés megkerülésére irányul. Ilyen eset lehet különösen az, amikor a Bérbeadó a hajóbérlési szolgáltatási csomagja tekintetében részben különböző adatokat, jellemzőket, vagy szolgáltatási elemeket ad meg a Szolgáltató rendszerében és a saját weblapján annak érdekében, hogy az árazonosság biztosítására vonatkozó vállalást megkerülje.

7.4.4. A Paritási vállalások megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A Paritási vállalások sérelme esetén a Bérbeadónak az erre irányuló felszólítást követően a sérelmes helyzetet azonnal meg kell szüntetnie és az itt meghatározottak szerint megfelelően módosítania kell a rendszerben megadott árat és kapacitást.

7.5. A Bérbeadó köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Bérbeadó kijelenti, hogy ismeri a Szolgáltató Weboldala(inak) a Felhasználási Feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatóit. Az itt hivatkozott dokumentumok elérhetőek a www.hajozz.com oldal láblécén keresztül.

7.6. A Bérbeadó a Szolgáltatóval és a Bérbevevőkkel köteles együttműködni.

7.7. A Bérbeadónak tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás, a Szolgáltatói Platform, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatói. Platform rendeltetésszerű működtetését.

7.8. A Bérbeadó az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személynek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Bérbeadó köteles gondoskodni. Mindezek megsértésével okozott kárért a Bérbeadó felelős.

7.9. Rangsorolás

7.9.1. A Bérbeadó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató. mindenkori döntése szerint jogosult olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Szolgáltatói Platformon megjelenő Ajánlatának, illetve más Bérbeadók Ajánlatainak a "találati" sorrendjét meghatározza, vagy befolyásolja a sorrendiséget (rangsorolás). A feltételrendszer előre meghatározott kritériumokon alapul, a meghatározott kritériumok mentén valamennyi Bérbeadóra egységesen vonatkozik, és automatizáltan működik.

7.9.2. A rangsorolás szempontrendszere többtényezős. A Bérbeadó az általa meghatározott, illetve általa pozitív irányba alakítható egyes tényezők útján befolyásolhatja a sorrendiség alakulását. Egyebekben a rangsorolás a fentiek szerint automatizáltan működik. A Bérbeadó az Adminisztrációs Felületen keresztül kísérheti figyelemmel az egyes tényezők mindenkori alakulását. A hivatkozottakra is tekintettel a Bérbeadó a rangsorolással, az annak alapján előálló sorrendiséggel, illetve a rangsorolás alapját képező egyes tényezőkkel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet.

7.9.3. Tilos bármely olyan cselekmény megtétele, amely a fentiektől eltérően, mesterséges illetve manipulatív eszközökkel, vagy az ÁSZF rendelkezéseinek megkerülésével a találati sorrendet akarja befolyásolni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. A Bérbeadó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a döntése szerint „elismerő címeket” (pld.: Kiváló Bérbeadó logó) hozhat létre. A „címeket” a felállított kritériumoknak megfelelő Bérbeadóknak adományozza a Szolgáltató. A ”címeket” a visszavonásáig használhatja a Bérbeadó. Külön visszavonás hiányában a „címek” használatának jogosultsága a Szerződés megszűnésével automatikusan megszűnik. Ilyen esetben a Bérbeadó a továbbiakban sehol nem használhatja és tüntetheti fel a „címet”.

9. A Bérbeadó biztosítja, hogy a Szolgáltató a megadott telefonos, vagy e-mail elérhetőségein felvegye vele a kapcsolatot egyeztetés, kapcsolattartás, vagy minőségbiztosítás céljából. A Bérbeadó vállalja, hogy ezen megkeresések alkalmával érdemi információkat ad a Szolgáltatónak.

10. A Bérbeadó garantálja, hogy megfelelő hajózási engedéllyel rendelkezik a 2000. évi XLII. törvény 51§(1) szerint.

11. Titokvédelem, személyiségi jogok védelme

11.1. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Bérbevevők és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre is.

11.2. A Bérbeadó és a Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.

11.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF és az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumok és szabályzatok alapján végez.

11.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Bérbeadó által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

11.5. A Bérbeadó az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra (lásd. szavatosságvállalások).

11.6. A Bérbeadó a foglalás lemondása esetén a foglalási adatokat törölni köteles. A Bérbeadó vállalja és szavatolja, hogy a Bérbevevő adatait, így a Bérbeadó által önállóan felvett adatokat a jogszabályi keretek között célhoz kötötten, a megengedett és szükséges tartamban kezeli és mint a Bérlői adatok kezelője a teljes felelősség az adatkezelés helyességéért őt terheli.

11.7. Az adatvédelemre a weboldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

12. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése

12.1. Hibás teljesítés lehet abban az esetben, ha az alábbiakban felsorolt funkció valamilyen módon nem működik:

- Program hibáiból adódóan nem küld levelet helyes email cím megadása mellett (ez alatt értendő: érdeklődő és a bérbeadó helyes email címet adott meg). Technikai hibák lehetnek:

- Bejelentkezésnél, nem működik a jelszóemlékeztető, jelszómódosítás

- Adatokat nem menti el a hajó adatlapján a “mentés” gombra rányomva.

Ilyen esetek felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval az info@hajozz.com E-mail címen.

12.2. A Szolgáltató a Szolgáltatásra eredménykötelezettséget nem vállal mivel a Bérbeadó és Szolgáltató közötti jogviszony megbízási jellegű. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a Szolgáltatása segítségével létrejönnek-e foglalások, vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Bérbeadó semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében, amennyiben a Bérbeadó által feltöltött hajókra nem érkezik, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú bérlés érkezik, azért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a Bérbeadó megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Bérbeadó hiányosan tölti fel, illetve adja meg a Bérbeadóval kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik.

12.3. A Szolgáltató nem felel a Bérbevevő által a Bérbeadónak, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen a Bérbeadó által meghirdetett hajó tényleges igénybe vételének elmaradásáért, továbbá az igénybe vétel feltételeinek megsértéséért.

12.4. A Szolgáltató nem felel a Bérbevevő, vagy más harmadik személynek a Bérbeadóval szemben érvényesíteni kívánt igényéért. A Bérbeadó felelős az adott Bérelt hajó tényleges tulajdonságaiért, az általa feltöltött adatok helyességéért és teljességéért, ténylegességéért, az adatok hiányosságáért vagy fogyatékosságáért, továbbá a helyes adatoktól való utóbbi eltérésekért. A Bérbeadó felelős továbbá a téves kiajánlásaiból (ide értve a valós idejű foglalási rendszernek az érdekkörébe tartozó elégtelenségeit és hibáit is) eredő következményekért, illetve igényekért, ide értve a szolgáltatása szerződésszerű biztosítását is. Az itt hivatkozott esetkörökre a helyettesítő szolgáltatások biztosítására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak. A Bérbeadó felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen megadott, illetve megadni vállalt adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Bérbeadó a valós időben történő aktualizálására tett vállalásának nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag a Bérbeadót terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali hatályú felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató részéről.

12.5. A Bérbeadó a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Bérbeadó a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.

12.6. Szavatossági kikötések:

12.6.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

12.6.2. A Bérbeadó szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában, illetve a szükséges bejelentési kötelezettségek megtétele alapján végzi, a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

12.6.3. A Bérbeadó szavatol azért, hogy az általa, vagy érdekében közölt, illetve feltöltött adatok, információk, képek és azok bármely része a valóságnak megfelel (a Bérbeadó Ajánlata, a Médiaajánlat szerint megrendelt megjelenések), nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, a Médiaajánlat szerint megrendelt megjelenések nem esnek reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütköznek a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól és a 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényáltalános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Bérbeadó szolgáltatására is. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség. A Bérbeadó a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Bérbeadó bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Bérbeadónak a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

13. A szerződés tartama, módosítása, megszűnése

13.1. Eltérő külön megállapodás hiányában a Felek közötti szerződés - határozatlan időre jön létre, azzal, hogy a felmondási idő 15 nap.

13.2. A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, azonnali hatályú felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel. A rendes felmondás 15 napos felmondási idő megtartásával gyakorolható. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatót az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságában.

Súlyos szerződésszegésnek minősül – a fent említetteken túl - a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szavatosságvállalás vagy lényeges kötelezettség megsértése, és azonnali hatályú felmondást alapoz meg a lényeges kötelezettségszegés egyszeri megtörténte is.

13.3. A Szerződés bármely okból való megszűnését követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

13.4. A Szolgáltató jogai fenntartása mellett megtagadhatja az Ajánlat közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot (ide értve a közzététel felfüggesztését is), ha a Bérbeadó jelentős mértékben megsérti az ÁSZF valamely releváns rendelkezését, illetve a lentebb kiemelt esetekben:

13.4.1. Az ajánlat nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználó/Bérbevevő döntésének megalapozott meghozatalához szükségesek (pl.: ár és egyéb releváns paraméterek). A Bérbeadó helytelen vagy félrevezető adatokat közöl az információk között az admin rendszerében (kiemelten, a helytelenül megadott vagy irreálisan alacsony árakat, amelyet a Bérbevevő számára a foglalás megtétele után nem biztosít),

13.4.2. A Bérbeadó magasabb árat számít fel a foglalásban feltüntetettnél,

13.4.3. A Bérbeadó nem tartja naprakészen az információkat az adminisztrációs rendszerében, mely visszautasításhoz (ide értve a valós idejű foglalási rendszert használva, túlfoglaláshoz) vezet,

13.4.4. A Szolgáltató több súlyos panaszt és/vagy bejelentést kap egy vagy több bérbevevőtől, akik hajót foglaltak, vagy egy panasz kirívóan súlyos esetkörre vonatkozik,

13.4.5. A Bérbevevőkkel vagy a Szolgáltató személyzetével szemben tanúsított helytelen, sértő, nem szakszerű magatartás esetén,

13.4.6. Abban az esetben, ha az ajánlat a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, és/vagy

13.4.7. A Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,

13.4.8. Technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető,

13.4.9. Azzal szemben hatóság formálisan vagy informálisan kifogást emelt,

13.4.10. Amennyiben a Bérbeadó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul.

13.4.11. A fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Bérbeadót az okozott károk és igazolt költségei (pld.: ügyvédi munkadíj) megtérítésére.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a Felhasználó a Weboldal(ak) Felhasználási Feltételei szerint veheti igénybe. A Felhasználó és/vagy a Vendég (i) az Ajánlatokat megismertetheti másokkal az ismert közösségi oldalakon – Facebook, Twitter, Instagram – vagy elküldheti e-mail formájában barátainak, ismerőseinek (ii) írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehet a Bérbeadó szolgáltatásával kapcsolatban is (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak).

14.2. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Hirdetéseket (Ajánlatokat) a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.

14.3. A Weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma).

14.4. A Szolgáltató a Weboldalak, illetve a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja ("AS IS"), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

14.5. A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

14.6. A Szolgáltató joga, hogy a Bérbeadóval azonos tevékenységet folytató, illetve a Bérbeadó szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Bérbeadón kívüli más személyekkel (Bérbeadókkal).

14.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse.

15. Szerzői jogok

15.1. A Szolgáltató internetes hajófoglalási rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltatótól eltérő személyek védjegyei, továbbá a Bérbeadó által feltöltött tartalmak. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Szolgáltató szellemi alkotásai a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

15.2. A Weboldalon a Bérbeadó által, vagy érdekében feltöltött fotókat, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – a Szolgáltató a Bérbeadó szellemi alkotásaként kezeli. A Bérbeadó a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom feltöltésére és annak nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, mely nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A Bérbeadó jelen szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató online foglalási felületén felhasználhatja, megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti.

16. Záró rendelkezések

16.1. Ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.

16.2. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó.

16.3. Az ÁSZF-re és a Felek szerződésére a magyar jog az irányadó. A jogviták eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

16.4. A jelen ÁSZF 2018.06.01-től, illetve a további módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.

17.

A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató. a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.hajozz.com weboldalon, illetve a Weboldalakon. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ide értve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának.

Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Bérbeadó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A jelen ÁSZF-nek a való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Szolgáltatói weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül, illetve a Bérbeadó számára a hozzáférés mindenkor biztosított. A módosítást követően - felmondás hiányában - a szolgáltatás további igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

A jelen ÁSZF értelmezését vagy magyarázatát szolgáló bármely kapcsolódó szövegezés csupán tájékoztató jellegű, az abban foglaltak jogérvényesítéshez hivatkozási alapot nem képezhetnek. A Szolgáltató és a Bérbeadó közötti jogviszony, valamint a jogviszonyból adódó bármely helyzet értelmezése és megítélése kizárólag az ÁSZF szövege alapján történhet.