Érdeklődőre/Bérlőre vonatkozó Általános szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy rögzítse a www.hajozz.com online hajó bérbeadás közvetítői és kapcsolódó szolgáltatás feltételei az Érdeklődő/Bérlő számára.

A szolgáltatást nyújtó: Lengyel József egyéni vállalkozó (székhely: 4405 NYÍREGYHÁZA SZÜRSZABÓ UTCA 13., Nyilvántartási szám: 52483963, Adószám: 52493931-1-35, Kapcsolattartó: Lengyel József, Telefon: +36 (30) 831 1869; E-mail cím: info@hajozz.com) (továbbiakban: Közvetítő).

Fogalmak

Hajó: vízi jármű, melyek a weboldalon a következő kategóriákra vannak bontva:

 • Vitorlás(túra): vitorlás kishajó - szélerővel haladó vízijármű, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méternél kisebb, és névleges vitorlafelülete legalább 10 m, vagy amelyen legfeljebb 12 fő utas szállíthat. Az oldalon külön kategórát képez a verseny vitrolás, kalóz, laser.
 • Motorcsónak: kisgéphajó - legalább 4 kW motorteljesítményű gépi berendezéssel hajtott vízijármű, melynek a hajótesten mért hossza 20 m-nél kisebb és amelyen legfeljebb 12 fő utas szállítását engedélyezték.
 • Verseny vitorlás: sportcélokra épült vitorlás kishajók .
 • Kalóz: 5 méter hosszú, uszonyos, kabin nélküli, háromszemélyes biztonságos jolle.
 • Laser: One design osztályba tartozó vitorlás kishajó
 • Katamarán: kéttörzsű hajó, amelynek két törzse egymással párhuzamos és egyforma.

1. hajozz.com weboldal használata:

1.1. Bérlő általi regisztráció:

A regisztráció a „Belépés/ Regisztráció”> „Regisztráció” > „Bérelni szeretnék” fül kiválasztásával érhető el.

Az Adatlapon a következők kitöltése szükséges: a csillaggal jelzett adatok megadása kötelező, míg a csillaggal meg nem jelöltek opcionálisan megadhatók.

Majd a „Regisztráció” gomb megnyomása.

1.2. Felhasználói fiók:

 • Adataim:
 • Név:
 • E-mail cím (nem módosítható)
 • Telefonszám
 • Profil törlése
 • Érdeklődéseim:
  Azon keresési eredményeket tartalmazza, amelyre küldött a felhasználó érdeklődő üzenetet.

1.3. Hajók keresése:

A hajozz.com kezdőlapján a következő paraméterek alapján keresheti ki a hajókat:

Miután a megfelelő paramétereket megadja, azután a „Keresés” gombra rányomva megkapja a felhasználó a keresési találatokat.

A keresés eredménye a helyet, a férőhelyek számát, és a legalacsonyabb napidíjat mutatja.

A keresési találatokat „Ár szerint növekvő” és „Ár szerint csökkenő” mód szerint lehet állítani. Az árak napidíjban van feltüntetve, a hirdetés ablakában mindig a legalacsonyabb napidíj van megjelenítve meg, amely a rendezés alapját adja.

1.4. Hajó kiválasztása:

A hirdetésre rákattintva jeleníthető meg a hajó adatlapja. A hajó fizikai paraméterein túl a hajó foglalási naptára is megjelenítésre kerül a foglalt/ nem foglalt napokkal.

 • A hajó foglalási díjának generálása: A felhasználó már a keresés feltételeként, valamint a hajó adatlapjánál is megadhatja, hogy milyen időszakra keresi a hajót. A megadott időszakra generált összeg, a Kaució, Kapitány költsége, Takarítás költsége, Napidíj értékeiből tevődik, melynek az értéke Forintban és bruttó összegben van megjelenítve.
 • Amennyiben a hajó a kívánt időszakra foglalt, abban az esetben, nem kalkulál díjat!

1.5. Hajó foglalása

A kívánt hajó kiválasztását követően a bérbeadónak üzenetet lehet küldeni foglalás vagy érdeklődés céljából.

A hajozz.com ebben az esetben közvetlenül, az üzenet tartalmának megismerése nélkül üzenetet küld a Bérbeadó felé, amely a bérlő nevét, telefonszámát, email címét tartalmazza, a megadott időszakot, valamint a hajó paramétereit. Ezen az emailen keresztül veheti fel a kapcsolatot a bérlővel a bérbeadó.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó saját maga adja meg, és tölti fel a hajófoglalási rendszerbe a bérbeadásra vonatkozó információkat, adatokat és fotókat. A Bérbeadó Valós idejű foglalási rendszert alkalmaz. A Bérbeadó felelőssége a hajók szabad rendelkezésre állásának adminisztratív kezelése a Valós idejű foglalási rendszerében.

A Bérlő a Bérbeadó által alkalmazott és vezetett Valós idejű foglalási rendszerében feltüntetett szabad helyet nézi meg és igényli foglalását a Bérbeadónak közvetlenül megküldött e-mail-ben.

A Bérlő köteles a Bérbeadó általános szerződési feltételeiről, vagy egyedi szerződési feltételeiről tájékozódni és annak alapján megadni megrendelését.

2. Felelősség kizárása

A Közvetítő semmilyen módon nem vesz részt és nem terheli felelősség a Bérbeadó és a Bérlő között létrejövő bérleti szerződés feltételeiért és annak teljesítéséért. A Közvetítő kizárólag közvetítői tevékenységet végez, azaz összekapcsolja az általa létrehozott online hajóbérlési webes felületen a Bérbeadót a Bérlővel.

A Közvetítő a Bérbeadó és a Bérlő között létrejövő bérleti jogviszonynak nem alanya.

A Bérbeadó és a Bérlő közötti bérleti jogviszonyra a két fél között létrejövő szerződés, illetve a Bérbeadó ÁSZF-je lesz az irányadó.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a fogyasztóként megillető elállási jogát, valamint szavatossági igényét közvetlenül a Bérbeadóval szemben érvényesítheti és a Közvetítőnek annyi szerepe lehet, hogy a Bérlői nyilatkozatot –amennyiben a Közvetítő kapja kézhez- továbbítja a Bérbeadónak.

3. Szerződéskötés és Fizetés

A bérleti szerződést a Bérbeadó és Bérlő kötik meg megállapodásuk szerint.

A fizetést a Bérlő a Bérbeadó felé teljesíti a köztük létrejövő szerződésnek megfelelően.

4. Elállási jog

A jelen ÁSZF-ben a Közvetítő az elállási jogról tájékoztatást ad, de azokkal kapcsolatos igényt a Bérlő a Bérbeadóval szemben kell, hogy közvetlenül érvényesítse.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet (mely elérhető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR) szerint a Vásárlót megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát (elállási jog)

I) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

Amennyiben nem esik a fenti kivétel szabály alá jogügylet, úgy a szolgáltatás kézhezvételét követő 14 naptári napon belül a Vásárló jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen a Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék, szolgáltatás átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e-mailen, postai úton küldheti el, vagy telefonon jelentheti be a Bérbeadónak.

5. Szavatosság

A jelen ÁSZF-ben a Közvetítő a szavatossági jogról tájékoztatást ad, de azokkal kapcsolatos igényt a Bérlő a Bérbeadóval szemben kell, hogy közvetlenül érvényesítse.

A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:163 §. (2) bekezdése fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések esetére 2 éves szavatossági időt biztosít.

A szavatossági igényekkel kapcsolatos előírásokat a Ptk és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

A kellékszavatossági felelősség a hibás teljesítésre vonatkozik. A Bérbeadó hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Bérbeadó, ha az Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónapon belül tehát a Bérbeadó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Bérbeadó nem köteles például az Vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.

A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén az Vásárlónak kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával, úgy a Bérbeadót szavatossági kötelezettség nem terheli.

Hibás teljesítés esetén a Fogyasztó/Bérlő két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet:

 1. kijavítást vagy kicserélést követelhet (kivéve, ha választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne),
 2. ha kijavításra és a kicserélésre sincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/ kicserélést nem vállalta/ nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - elállhat a szerződéstől (jelentéktelen hiba miatt nincs helye)
 3. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Bérbeadóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Szavatossági és jótállási igények intézése

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelően a szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

A Bérbeadó a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A Bérbeadónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5.1.1. A Fogyasztó/Bérlő jogérvényesítési lehetőségei

A Fogyasztó/Bérlő jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát a Bérbeadónak és/vagy a Közvetítőnek írásban vagy szóban bejelenteni.

A Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan és a Bérbevevők kérdéseinek megválaszolása céljából telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 30 831 1869 Nyitvatartási idő: hétköznap 10 – 16 óra között.

A Közvetítő szerepe a panaszok kezelésénél: továbbítja a hozzá beérkező panaszt a Bérbeadó felé. A panaszt a Bérbeadó köteles megvizsgálni és kezelni.

 • Szóbeli panasztétel. A Bérbeadó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével a Vásárló nem elégedett, akkor a Bérbeadó írásos jegyzőkönyvet készít, melyet a Vásárló által megadott e-mail címre továbbít a Vásárlónak. Ezt követően a panasz írásos panasznak minősül.
 • Írásbeli panasztétel. Az írásban érkezett panaszokat a Bérbeadó köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ügyfél és a Bérbeadó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Bérbeadóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Bérbeadót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat:

  Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2., Telefon: +36-42-420-180, Fax: +36-42-420-180, E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos magyar jogszabályok szerint. Nincs helye olyan illetékességi kikötésnek, amely kizárja a fogyasztó jogát ahhoz, hogy a vállalkozással szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse.
5.1.2. Egyéb rendelkezések

A www.hajozz.hu weboldal megtekintésével, az oldalon történő regisztrációval és szolgáltatás rendeléssel az Érdeklődő/Bérlő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.

A bérleti szerződés magyar nyelven jön létre.

A bérleti szerződésre a magyar jog az irányadó.

Etikai kódexet nem fogadott el magára nézve kötelezőnek a Közvetítő.

A fogyasztói elállásról szóló mintatájékoztatót letöltheti a következő linkről: elallasi-felmodasi-nyilatkozat-minta.doc

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján az Üzemeltető jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.